27jún

Otázku kam s odpadovou, splaškovou vodou by ste mali riešiť zároveň so stavbou domu. Pokiaľ sa v území, kde staviate dom nachádza verejná splašková kanalizácia stačí sa na ňu len napojiť…. a problém máte vyriešení. Čo ale robiť v prípade ak sa verejná kanalizácia v danom území nenachádza? Aj keď zákon jasne stanovuje zriadiť verejnú kanalizáciu v obciach nad 2000 obyvateľov nie je tomu tak všade. Žumpa, čistička odpadových vôd, alebo septik – možností máte niekoľko, nie každá je ale vhodná práve pre vás.

Žumpa – kanalizácia

Dať prednosť žumpe, alebo čističke odpadových vôd je dilema, ktorú rieši, alebo riešil každý majiteľ rodinného domu. Obe riešenie majú svoje klady aj zápory, tiež musíte zobrať do úvahy prvotnú investíciu, prevádzkové náklady a požiadavky príslušných orgánov štátnej správy.

Žumpy

Žumpa je najlacnejším a najjednoduchším riešením kam s odpadovými vodami. Slúži len na zachytenie odpadovej vody. Vybudovanie žumpy by malo byť vo vašom stavebnom pláne. Potrebujete na ňu stavebné povolenie. Ak už stavba stojí a vy ste sa rozhodli vybudovať si žumpu postačí vám ak túto stavbu len ohlásite príslušnému úradu. Do pár dní vám príde vyrozumenie a môžete začať stavať.

Betónová žumpa

– klasika, ktorá sa v minulosti vyrábala svojpomocne. V súčasnosti už výrobcovia ponúkajú hotové betónové žumpy, ktoré stačí len vložiť do pripravenej jamy, zahrnúť zeminou a hneď používať. Nakoľko je ich hmotnosť veľká na ich umiestnenie je potrebný žeriav.

Betónové žumpy sú odolné voči deformáciám, ktoré na iných typoch žúmp môže spôsobiť voda, či tlak zeme. Ide o robustné a ťažké železobetónové stavby, ktoré sú riešené tak, aby odolali aj prejazdu autom.

Plastová žumpa

– pomerne ľahké objemné nádoby, ktoré môžete uložiť do jamy aj bez použitia ťažkých strojov. Skôr ako tento typ žumpy osadíte musíte v jame pripraviť betónovú dosku. Plastové žumpy oproti betónovým sú menej stabilné, preto potrebujú stáť na stabilnej, pevnej a rovnej doske. Aká hrubá by táto platňa mala byť určuje výrobca.

Plast je materiál, ktorý nedokáže odolať tlaku a deformuje sa. Platí to aj v prípade plastových žúmp. Ak takúto žumpu zahrniete zeminou zdeformuje sa, preto sa po uložení na základnú platňu musí urobiť jej obetónovanie betónom, alebo pomocou šalovacích tvárnic. Takto sa plastová žumpa ochráni pred pôsobením tlaku zeme (hlavne keď je prázdna).

Ak sa chcete obetónovaniu vyhnúť zamerajte svoju pozornosť na samonosné plastové žumpy. Aj tieto potrebujú základnú betónovú dosku, ale sú vystužené rebrovaním a odolajú tlaku pôdy po zasypaní.

Aby ste ich chránili pred poškodením zasypte ich jemnou zeminou – nie kameňom, ktorý by ich mohol poškodiť. Počas zasýpania by mala byť žumpa plná vody a zostať plná až do doby kým si zem okolo nej „sadne“.

Sklolaminátová žumpa

– sklolaminát je materiál, ktorý tvorí sklenené vlákno a vytvrdená umelá živica. Žumpy z tohto materiály sa vyznačujú veľkou odolnosťou voči chemikáliám, pevnosťou, nízkou hmotnosťou a dlhou životnosťou. Odoláva tlakom pôdy, takže sa vyhnete obetónovaniu. Pravdou je, že je potrebné ju uložiť na rovný povrch, ale postačí ak dno jamy vysypete pieskom (v hrúbke približne 30- 40 cm) a vytvoríte tzv pieskové lôžko kde žumpu umiestnite. Celú žumpu následne obsypete pieskom, alebo drobným drveným kameňom a máte hotovo.

Na objeme záleží

Žumpy sa vyrábajú v rôznych veľkostiach – od 3m3 do 100m3 a viac. Prevažne platí, že nádrže na odpadovú vody do 5m3 sú vhodné na rekreačné chaty a víkendové domy.  Pre trvalo obývané rodinné domy, kde býva 4 až 5 členná rodina sú vhodné žumpy s objemom okolo 15m3. Žumpy, ktorých objem sa pohybuje nad 25m3 sú ideálne pre menši hotely, horské chaty či penzióny.

Viete aký objem žumpa potrebujete?

Objem žumpy by mal zodpovedať počtu osôb, ktoré v dome bývajú. Priemerná spotreba vody na jedného človeka za deň je 110 – 120 l – zdá sa vám to veľa? Nezabudnite pripočítať vodu, ktorá sa minie pri praní v práčke, umývaní auta, kúpaní vo vani, sprchovaní, spláchnutí toalety, umývanie rúk,… Ak v dome bývajú 4 –ria ľudia denne vyprodukujete približne 500 litrov odpadovej vody. Ak nechcete žumpu čistiť každý druhý týždeň vyberte si vhodný objem žumpy. Stačí vám na to jednoduchý vzorec. Vynásobte počet obyvateľov domu s priemernou dennou spotrebou vody a časovým intervalom vyprázdňovania žumpy (napr. každý mesiac). V našom príklade to teda bude 4 x 120  x 30 = 14 400l – postačí vám žumpa s objemom do 15m3. Ak sa rozhodnete s vodou šetriť a miesto kúpania sprchovať, umývačku riadu zapínať len keď je plná a máte WC, ktoré má dva typy splachovania (3 a 8 litrov) postačí vám aj žumpa s menším objemom 12m3.  Prípadne ju budete čistiť v dlhších časových intervaloch.

Berte ohľad aj na objem cisterny fekálneho auta.

Pri objeme by ste mali brať aj ohľad na objem fekálneho auta. V najbližšom okolí nájdite spoločnosť, ktorá sa zaoberá odvozom a likvidáciou odpadových vôd, zistite si aký objem majú ich vozidlá a na čo sa pri vyúčtovávaní odvozu zameriavajú. Niektoré spoločnosti vám zaúčtujú vytiahnutie a likvidáciu odpadových vôd na základe m3 (koľko od vás odpadovej vody odviezli), niektoré vám vystavia účet za celý objem nádrže auta a je jedno či ste cisternu naplnili plnú, alebo ani nie z polovice. Cisterny môžu mať objem 9, 12, ale aj 15 m3.

Tvar žumpy

Možno sa vám to nezdá, ale aj tvar môže predĺžiť, či skrátiť životnosť žumpy. Štvorcové žumpy by mali byť odolnejšie voči tlaku pôdy. Celá plocha steny musí odolať silnému tlaku zemi. Žumpy v tvare valca sú voči pôsobeniu tlaku odolnejšie. Tlak je rovnomerne rozvádzaný  po celej ploche.

Cena

Podstatná vec, ktorá rozhoduje je cena žumpy. Záleží od druhu a veľkosti objemu.

V tomto smere vedú betónové žumpy, ktoré sú najlacnejšie (10m3 – cca 850e) To ale nie je jediná investícia, ktorú do jej výstavby vložíte. Výkop jamy, žeriav, usadenie žumpy – na to všetko vynaložíte ďalšie financie.

Sklolaminátová žumpa s objemom 10m3 stojí približne 1400e.

Plastová žumpa s objemom 10m3 vás vyjde okolo 1200e.

Zároveň so žumpou by ste sa u predajcu, či výrobcu mali zaujímať aj o certifikát, ktorý budete pri kolaudácii potrebovať.

Septik verzus žumpa

Septik je v podstate vylepšená žumpa – dokáže odpadovú vodu čiastočne vyčistiť. Za istých podmienok sa mohla táto voda používať napríklad na zalievanie záhrady. K čisteniu vody dochádza vďaka počte komôr septiku, čím ich je viac, tým je konečná voda čistejšia. Najčastejšie sa používali trojkomorové septiky. V prvej komore sa usadzujú kaly a hrubé nečistoty, v druhej dochádza k odstráneniu menších nečistôt. V tretej komore by mala byť voda pomerne čistá.

Septik ako taký sa v našich zákonoch neobjavuje v podstate je zakázaný. Čistota výslednej vody nezodpovedala kritériám stanoveným zákonom (problém s odstránením fosfátov). Platia preň také isté pravidlá a zákony ako pre klasické žumpy. Majiteľ musí zabezpečiť zneškodnenie odpadovej vody odvozom do čistiarne odpadových vôd a v prípade vyzvania obce, alebo štátneho orgánu je povinný preukázať sa o tom dokladom. Tieto orgány majú právo žiadať od vás doklad o zneškodnení odpadových vôd aj dva roky dozadu.

Share

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *