Skladby stien domov NOW

  1. Omietka + armovacia sieťka
  2. Polystyrén 20 cm Polyform
  3. OSB doska 1,25 cm
  4. Horizontálne KVH 140 x 60 vyplnené (Knauf NatuRoll 14 cm)
  5. Parozábrana Knauf LDS 100 (vytvára parotesnú a vzduchotesnú vsrstvu)
  6. Horizontálny Drevený rošt 4 x 6 cm (vzduchová/inštalačná medzera)
  7. Sadrokartón Knauf Diamant (protipožiarná, impregnovaná, tvrdená doska )
  8. Náter

U steny = 0,11

Created by: IDCREW